Augstskolas

Pašvaldības

Nevalstiskās organizācijas

Valsts izglītības satura centrs

Skolas

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 27 sadarbības partneri, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi.

 

Augstākās izglītības iestādes:

-Daugavpils Universitāte;
-Latvijas Kristīgā akadēmija;
-Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
-Liepājas Universitāte;
-Rēzeknes Augstskola;
-Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija.

 

Pašvaldības:

-Aglonas novada pašvaldība;
-Daugavpils pilsētas pašvaldība;
-Garkalnes novada pašvaldība;
-Iecavas novada pašvaldība;
-Jelgavas novada pašvaldība;
-Krāslavas novada pašvaldība;
-Liepājas pilsētas pašvaldība;
-Preiļu novada pašvaldība;
-Rēzeknes novada pašvaldība;
-Rēzeknes pilsētas pašvaldība;
-Rīgas pilsētas pašvaldība;
-Saldus novada pašvaldība;
-Skrundas novada pašvaldība;
-Smiltenes novada pašvaldība;
-Valmieras pilsētas pašvaldība.

 

Nevalstiskās organizācijas:
-Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”;
-Latvijas bērnu psihiatru asociācija;
-Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”;
-Latvijas Skolu psihologu asociācija;
-Latvijas Sociālo pedagogu asociācija.

 

IZM Valsts izglītības satura centrs.