Rekvizīti:

Latvijas UniversitāteRaiņa bulvāris 19Rīga, LV-1586Reģ. nr. 3341000218PVN reģ. nr. 90000076669Valsts Kase TRELLV22Konta Nr: LV16TREL9150175060000

Adrese:

Latvijas UniversitātePedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteJūrmalas gatve 74/76Rīga, LV-1083

Kontaktpersonas:

- Projekta vadītāja, Gunta Kraģe

- Projekta satura koordinatore, Dita Nīmante

- Projekta sadarbības partneru koordinatore, Linda Daniela