LU rektora prof. Mārča Auziņa uzruna

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas dienas zibakcija

Evelīna, Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēka

Smiltenes PII "Pīlādzītis" Vardīšu grupiņa

Lasīšanas diena Bauskas bērnu bibliotēkā

Kandavas Kārļa Mīlenbaha v-sk. 11.a klase

Lasīšanas dienas Viļakas novada bibliotēkā

Lasīšanas dienas zibakcija

Bērnudārza "Bitīte" Puķuzirnīšu grupa

Lasīšanas diena Jaunpiebalgas vidusskolā

Ugāles vidusskolas 2.a klase

Liepājā uz bibliotēkas "Libris" kāpnēm

Lasīšanas diena Rīgas 53.vidusskolā

Montessori bērnu māja Rīgā

Lasīšanas diena Kokneses internātpamatskolā

Preiļu novada Vakara un neklātienes vidusskola

Līvānu novada Rožupes pamatskola

Latvija lasa (Norvēģija atbalsta)

Rēzeknes novada administrācijas sievietes

Rēzeknes Neredzīgo bibliotēka

Bites bibliotēkas Interešu klubs "Kamenīte"

Ērgļu Profesionālā vidusskola

Ērgļu Profesionālā vidusskola

Lasīšanas diena Kalvenē

Lasīšanas diena Grobiņas pamatskolā

Lasīšanas diena Robežnieku pamatskolā

Lasīšanas diena Robežnieku pamatskolā

Lasīšanas diena Jelgavas 4. vidusskolā

Lasīšanas diena Ziemeru pamatskolā

Lasīšanas diena Ziemeru pamatskolā

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Lasīšanas diena Ventspils Bērnu bibliotēkā

Lasīšanas diena Ventspils Bērnu bibliotēkā

Lasīšanas diena Malnavas koledžas bibliotēkā

Lasīšanas diena Malnavas koledžas bibliotēkā

Lasīšanas diena Malnavas koledžas bibliotēkā

Lasīšanas diena Malnavas koledžas bibliotēkā

Lasīšanas diena Malnavas koledžas bibliotēkā

Lasīšanas diena Malnavas koledžas bibliotēkā

Lasīšanas diena Indras pagasta bibliotēkā

Lasīšanas diena Indras pagasta bibliotēkā

Liepājas 8. vidusskolas 5. b kase

Rakstniecības un mūzikas muzejā

Rakstniecības un mūzikas muzejā

Rakstniecības un mūzikas muzejā

Rakstniecības un mūzikas muzejā

Madonas novada bibliotēkā

Madonas novada bibliotēkā

Madonas novada bibliotēkā

Madonas novada bibliotēkā

Balvu pamatskolas sporta zālē

Lasīšanas diena Skrundas vidusskolā

Lasīšanas diena Salacgrīvas bibliotēkā

Lasīšanas diena Jaunsātu pagasta sākumskolā

Lasīšanas diena Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā

Lasīšanas diena Daugavpilī, Grīvas mikrorajonā

Rīgas Teikas vidusskolas 3. a klase

Liepājā, kafejnīcā "Darbnīca"

Kandavas novada Zemītes pagastā

Kandavas novada Zemītes pagastā

Kandavas novada Zemītes pagastā

Lasīšanas diena Straupes pamatskolā

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas diena Jaumārupes sākumskolā

Valmieras pilsētas 6. pii Kārliena audzēkņi

Valmieras pilsētas 6. pii Kārliena audzēkņi

Lasīšanas diena Carnikavas bibliotēkā

Lasīšanas diena Zvaigznes grāmatnīcās

Lasīšanas dienas zibakcija

Lasīšanas diena Liezēres pamatskolā

Lasīšanas diena Pededzes pamatskolā

Lasīšanas diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ikšķiles vidusskolas 6.a un 9. kl. meitenes

Ikšķiles vidusskolas 6.a un 9. kl. meitenes

Lasīšanas diena Ezeres vidusskolā

Lasīšanas diena Ezeres vidusskolā

Lasīšanas diena Ezeres vidusskolā

Lasītāji Mālpils internātpamatskolā

Lasīšanas diena Vērgales pamatskolā

Lasīšanas diena Vērgales pamatskolā

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Rīgas 69. vidusskolas 1.a klase

Lasīšanas diena Jaunlaicenes pag. bibliotēkā

Lasīšanas diena Jaunlaicenes pag. bibliotēkā

Palsmanes pamatskolas 4.klase

Lasīšanas diena Kursīšu pamatskolā

Lasīšanas diena Kursīšu pamatskolā

Alūksnes novada Malienas bibliotēkā

Alūksnes novada Malienas bibliotēkā

Bauskas pilsētas pamatskolas bibliotēkā

Maltas 1. vidusskola

Maltas 1. vidusskola

Maltas 1. vidusskola

Maltas 1. vidusskola

Lasīšanas diena Saldus sākumskolā

Saldus novada Pampāļu pamatskolā

Lasīšanas diena Nīkrāces pamatskolā

Lasīšanas diena Plāņu skolā

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Lasīšanas diena Rudzātos

Uz ielas iepretī biznesa augstskolai „Turība”

Lasīšanas diena uz Dienvidu tilta

Lasīšanas diena laikrakstā "Izglītība un Kultūra"

Lasīšanas diena Suntažu vidusskolā

Lasīšanas diena Suntažu vidusskolā

Lasīšanas diena Suntažu vidusskolā

Lasīšanas diena Daugavpils 17. vidusskolā

Lasīšanas diena Bioloģijas fakultātē

Lasīšanas diena Bioloģijas fakultātē

Lasīšanas diena Misas vidusskolā

Lasīšanas diena Misas vidusskolā

Lasīšanas diena Misas vidusskolā

Lasīšanas diena Misas vidusskolā

Lasīšanas diena Misas vidusskolā

Lasīšanas diena Pļaviņu novada bibliotēkā

Lasīšanas diena Pļaviņu novada bibliotēkā

Lasīšanas diena Mārkalnes pagasta bibliotēkā

Rīgas 25.vidusskolas sākumskolēni

Rīgas 25.vidusskolas sākumskolēni

Rīgas 25.vidusskolas sākumskolēni

Daugavpils Celtnieku profesionālā skola

Daugavpils Celtnieku profesionālā skola

Daugavpils Celtnieku profesionālā skola

Lasīšanas diena Zvaigznes grāmatnīcās

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolā

Lasīšanas diena Rankas pamatskolā

Lasīšanas diena Rankas pamatskolā

Lasīšanas diena Jēkabpils 3. vidusskolā

Lasīšanas diena Bauskas Valsts ģimnāzijā

Lasīšanas diena Bauskas Valsts ģimnāzijā

Ozolnieku novada pii. "Saulīte"

Ozolnieku novada pii. "Saulīte"

Līvānu 2.vidusskolas 5.un 6.klase

Līvānu 2.vidusskolas 8.klase

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Lasīšanas diena Zvejniekciema vidusskolā

Lasīšanas diena Riebiņu vidusskolā

Lasīšanas diena Riebiņu vidusskolā

Preiļu nov. Vakara (maiņu) un neklātienes vsk.

Lasīšanas diena Bauskas sākumskolā

Lasīšanas diena Ventspils 2. pamatskolā